Tren på alle våre sentre

Etter endring i den nasjonale covid-19 forskriften så er det nå åpnet opp slik at det ikke lenger er et krav om at det kun er åpent for innbyggere i kommunen. Det betyr at du nå kan trene på andre sentre om ditt medlemskap inkluderer dette.